محصولات ما

محصولات ما شامل دو قسمت عمده در حوزه هتل و بیمارستان می‌باشد

محصولات هتلی

انواع ست ملحفه، لحاف، رومیزی و …

محصولات بیمارستانی

انواع ست ملحفه، لحاف، بالش و …