در یک بیمارستان پنجره اتاق ها، بین تخت های اورژانس، اتاق جراحی و … نیاز به پرده های مخصوص خود دارند.

پرده های بیمارستانی در دو نوع کرکره ای و پانچی تولید می شوند.

برای مثال در پنجره اتاق بخش ها باید از پرده هایی استفاده شود که جلوی نور وگرمای شدید خورشید را گرفته و از بیماران محافظت کند و معمولا از انواع کرکره ای استفاده می شود.

 

پرده های کرکره ای که با نام زبرا هم معروف هستند در رنگ ها و طرح های بسیار متنوع قابل سفارش هستند.

اما در بیمارستان ها معمولا از انواع ساده آن ها استفاده می شود.

اما برای جدا کردن و پوشاندن تخت های اورژانس استفاده از پرده های پانچی معمول است.

پرده های پانچی نیز از انواع پارچه ها قابل تولید هستند اما نوع شمعی آنتی باکتریال مرس.م ترین نوع قابل استفاده است.

محصولات مرتبط