best replica breitling breitling bentley replica businessbreitling.com breitling bentley replica usabreitling.com https://www.newsbreitling.com breitling watches replica breitling replica breitling bentley replica www.computerbreitling.com https://www.bpatekphilippe.com replica patek philippe cpatekphilippe.com patek philippe geneve fake https://www.fpatekphilippe.com/ https://www.gpatekphilippe.com fake patek philippe patek philippe replica dpatekphilippe.com fake patek philippe

ابعاد لحافهای یکنفره 170x230Cm است.

ابعاد لحافهای دونفره220x230Cm ومناسب برای تختهای 160و180است.

ابعاد بالش50X70Cm است.

داخل لحافها از الیاف میکرو بال فایبر,هالو و ویرجین استفاده میشود که در فصلهای گرم باعث ایجاد سرما و در فصلهای سرد باعث ایجاد گرما میشود.

تمامی محصولات در اندازه های دلخواه و به صورت سفارشی نیز تولید میشوند.